.

earth

ห้ามคนสพฐ.กวดวิชาสอบผอ.เขตพื้นที่ฯ

วันนี้ (18 ธ.ค.) ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04009/4680 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) สังกัด สพฐ.ปี 2561 โดยแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยห้ามไม่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่ายแจก หรือกระทำกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาดและให้สอดส่อง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัด โดยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกัน ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบทุกกรณี ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริตให้รีบแจ้งและรายงาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อทราบโดยด่วนที่สุด โดยขอให้ทุก สพท.ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

              
“ สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุดในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก ผอ.สพท.เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใดและตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต” ดร.อัมพร กล่าว
               
สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. มีอัตราบรรจุได้  40 อัตรา แบ่งเป็น ผอ.สพป. 31 ตำแหน่ง และ ผอ.สพม. 9 ตำแหน่ง ซึ่งได้ประกาศสอบคัดเลือกไปในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยรับสมัครสอบคัดเลือกวันที่ 24-30 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 9 มกราคม 2562 ภาค ก ประเมินประวัติ ประสบการณ์ทางการทำงานและประเมินผลงาน และภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินศักยภาพ วันที่ 12-26 มกราคม 2562 สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้โดยการสอบปรนัย วันที่ 27 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข จำนวน 2 เท่าของตำแหน่งว่าง ประเมินภาค ค วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/683343

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2144210
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
1932
7351
1327651
25630
29200
2144210

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 01:10:16